Ἐκδηλώσεις

«Θλιβερὲς μνῆμες Σεπτεμβρίου: Μικρασιατική καταστροφή 1922- Σεπτεμβριανά 1955»

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063,

e-mail: epalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Ἀνακοίνωση- Πρόσκληση

Τὸ Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Θλιβερὲς μνῆμες Σεπτεμβρίου:

Μικρασιατική καταστροφή 1922- Σεπτεμβριανά 1955».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Σημ.1. Γιὰ τὴν ἀσφάλεια ὅλων τηροῦνται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα.

Σημ. 2. Ἡ γνώση τῶν θλιβερῶν αὐτῶν γεγονότων εἶναι ἀπαραίτητη πρὸς ἐνισχυση τῆς ἱστορικῆς μνήμης καὶ ἀποφυγὴ παρομοίων λαθῶν στὸ μέλλον.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Ἀσημίνα Τσάμου