Ἐκδηλώσεις

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9/3

 

Tο Σάββατο 9 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, 

Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

 

Tο Σάββατο 9 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, 

Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

θὰ ὁμιλήσῃ ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας μὲ θέμα:
«Η κοινωνικόητα ως κριτήριο για την Κρίση».

Είσοδος Ελεύθερη.