Χωρίς κατηγορία

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, 14 & 15/5 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ στις ΕΠΑΛΞΕΙΣ

«Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη στὶς ἡμέρες μας»
Σάββατο 14 & Κυριακὴ 15 Μαΐου 2016
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια
Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

«Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη στὶς ἡμέρες μας»
Σάββατο 14 & Κυριακὴ 15 Μαΐου 2016
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια
Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:
                                                Σάββατο 14 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00  μ.μ.                                                                                                                          Εἰσηγήσεις μὲ γενικὸ θέμα: «Ἡ κοινωνία καὶ τὰ πρόσωπα μὲ ἀναπηρίες».
                              Κυριακὴ 15 Μαΐου, τὸ πρωῒ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου Ὁμονοίας, μὲ               
μνημόνευση τῶν προσώπων μὲ κοινωνικὴ προσφορὰ καὶ σύσκεψη στὶς 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα
«Ἐπάλξεις», μὲ γενικὸ θέμα: «Κοινωνία προσώπων: Δυσκολίες καὶ προοπτικές.».
Συντονίζει ὁ κ. Γ. Τσούπρας, διδάκτωρ θεολογίας.
Λαμβάνουν μέρος εἰδικοὶ ψυχολόγοι, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ κοινωνιολόγοι.

Ἀκολουθεῖ γεῦμα ἀγάπης.
Εἴσοδος ἐλεύθερη