Χωρίς κατηγορία

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ “Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι”, “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”,ΑΘΗΝΑ 2017

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

Μετ᾿ εἰσαγωγῆς,  σχολίων καὶ  ἐρμηνευτικοῦ λεξιλογίου,

“Φῶς Χριστοῦ,

φαίνει πᾶσι”

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

Μετ᾿ εἰσαγωγῆς,  σχολίων καὶ  ἐρμηνευτικοῦ λεξιλογίου,

“Φῶς Χριστοῦ,

φαίνει πᾶσι”

 

Ἐκδόσεις “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”,ΑΘΗΝΑ 2017