Χωρίς κατηγορία

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ & Η ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Κυριακή 14/5

          Τὴν Κυριακὴ 14 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ  ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος Β. Τσούπρας μὲ θέμα:«Ἡ ἀνθρώπινη κοινωνικὴ ἐξέλιξις καὶ ἡ Θεία Ἀποκάλυψις».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

          Τὴν Κυριακὴ 14 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ  ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος Β. Τσούπρας μὲ θέμα:«Ἡ ἀνθρώπινη κοινωνικὴ ἐξέλιξις καὶ ἡ Θεία Ἀποκάλυψις».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.