Ἐκδόσεις

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ, ΑΘΗΝΑ 2006
Εἰσαγωγὴ καὶ ἐρμηνευτικό λεξιλόγιο ὑπὸ Βασ. Τσούπρα