Χωρίς κατηγορία

Εὕρεση τρόπου γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἐφημερίδος τῶν Ἐπάλξεων» Κυριακή 9/4 στις 11 πρωί

Γενικὴ Σύσκεψη
Κυριακὴ τῶν Βαΐων 9 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3.
Θέμα: «Εὕρεση τρόπου γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἐφημερίδος τῶν Ἐπάλξεων».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη καὶ οἱ συνεργάτες ὡς καὶ οἱ τακτικοὶ ἀναγνῶστες τῶν Ἐπάλξεων νὰ προσέλθουν στὴν σύσκεψη αὐτὴν ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 43 ἐτῶν κυκλοφορίας τῆς ἐφημερίδος μας καὶ με τὴν προοπτικὴ τῆς

Γενικὴ Σύσκεψη
Κυριακὴ τῶν Βαΐων 9 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3.
Θέμα: «Εὕρεση τρόπου γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἐφημερίδος τῶν Ἐπάλξεων».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη καὶ οἱ συνεργάτες ὡς καὶ οἱ τακτικοὶ ἀναγνῶστες τῶν Ἐπάλξεων νὰ προσέλθουν στὴν σύσκεψη αὐτὴν ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 43 ἐτῶν κυκλοφορίας τῆς ἐφημερίδος μας καὶ με τὴν προοπτικὴ τῆς
συνεχίσεως τοῦ ὅλου ἔργου, ἐὰν βεβαίως τὰ μέλη καὶ οἱ ἀναγνῶστες τὸ θελήσουν.
Γι’ αὐτό, ὅσοι ἀγαποῦν τὶς Ἐπάλξεις ἂς προσέλθουν.