Ἐκδηλώσεις

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΙΣ “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”, ΚΥΡΙΑΚΗ 8.9. ΚΑΙ ΩΡΑ 7:00 Μ.Μ.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063
e-mail: epalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 5ῃ Σεπτεμβρίου 2019

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Τὴν Κυριακὴ 8 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος–θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:
«Δεινὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἐπίβουλους γείτονές μας».

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ὁμιλία εἶναι ἡ μαύρη ἐπέτειος τῶν Σεπτεμβριανῶν τοῦ ’55 καὶ ἡ θλιβερὴ μνήμη τοῦ ξεριζωμοῦ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ὁμιλία καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ ἀναφορὰ σὲ παλαιές, μαῦρες μνῆμες καὶ τωρινὲς ἀπειλὲς τῶν ἀδιόρθωτων γειτόνων μας.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,
Β. Τσούπρας