Διήμερη προσκυνηματική εκδρομή, Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαϊου, πληροφ.:2105230948