Μακρίνα Ράγκα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΤΙΜΗ στὴ γυναίκα (Μυροφόρες), καὶ ΑΠΑΞΙΩΣΗ (ἄλλα θρησκεύματα)

τῆς Μακρίνας Ράγκα, δικηγόρου

Σήμερα, Παρασκευὴ 14 Μαΐου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. .

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063