Μακρίνα Ράγκα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΤΙΜΗ (Μυροφόρες) – ΑΠΑΞΙΩΣΗ (ἄλλα θρησκεύματα)

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., με την κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063