Ἐκδηλώσεις

Για την Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ – Εσπερίδα 8/3/2014

   Ἑσπερίδα

Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ
Σάββατο 8 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Εἰσηγητές: π. Γεώρ. Μεταλληνός, Βασ. Τσούπρας καὶ Σοφία Μπεκρῆ.
Θὰ λάβουν μέρος ἐκπρόσωποι τῶν ἱεραποστολικῶν καὶ ἀντιαιρετικῶν ἀδελφοτήτων.

Είσοδος Ελεύθερη.

   Ἑσπερίδα

Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολὴ
Σάββατο 8 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Εἰσηγητές: π. Γεώρ. Μεταλληνός, Βασ. Τσούπρας καὶ Σοφία Μπεκρῆ.
Θὰ λάβουν μέρος ἐκπρόσωποι τῶν ἱεραποστολικῶν καὶ ἀντιαιρετικῶν ἀδελφοτήτων.

Είσοδος Ελεύθερη.