Ἐκδόσεις

” ΓΙΑ ΝΑ΄ΧΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΗ”

Αφιερώνεται στα νειάτα των
“ΕΠΑΛΞΕΩΝ” και σε κάθε άλλον που εργάζεται γιά την ειρήνη