» ΓΙΑ ΝΑ΄ΧΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΗ»

Αφιερώνεται στα νειάτα των
«ΕΠΑΛΞΕΩΝ» και σε κάθε άλλον που εργάζεται γιά την ειρήνη