Χωρίς κατηγορία

ΒΡΑΔΥΝΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στις ΕΠΑΛΞΕΙΣ την ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12 & ώρα 6.30 μ.μ.

Βραδυνὸ Προετοιμασίας γιὰ τὰ Χριστούγεννα
Κυριακὴ 23 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ἡ παγκόσμια προσδοκία τοῦ Λυτρωτοῦ: Προφητεῖες καὶ προρρήσεις.»
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Βραδυνὸ Προετοιμασίας γιὰ τὰ Χριστούγεννα
Κυριακὴ 23 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ἡ παγκόσμια προσδοκία τοῦ Λυτρωτοῦ: Προφητεῖες καὶ προρρήσεις.»
Εἴσοδος ἐλεύθερη.