Χωρίς κατηγορία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στὴν μνήμη τοῦ φίλου καὶ συνεργάτου μας Νίκου Κότσαλου,Τετάρτη 24 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στις «Ἐπάλξεις» Ζήνωνος 3, Αθήνα

Kαλοκαιρινὴ Ἐκδήλωση
Τετάρτη 24 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ἀθήνα
Ἡ γιορτὴ διοργανώνεται ἐπὶ τῇ λήξει τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους καὶ περιλαμβάνει παραδοσιακὰ καὶ ἄλλα ποιοτικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν «Ἐπάλξεων», ἀφιερωμένα στὴν μνήμη τοῦ φίλου καὶ συνεργάτου μας κ. Νίκου Κότσαλου, καὶ ὁμιλία ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα, μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὸ χθὲς στὸ αὔριο.»
Εἴσοδος ἐλεύθερη

Kαλοκαιρινὴ Ἐκδήλωση
Τετάρτη 24 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ἀθήνα
Ἡ γιορτὴ διοργανώνεται ἐπὶ τῇ λήξει τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους καὶ περιλαμβάνει παραδοσιακὰ καὶ ἄλλα ποιοτικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν «Ἐπάλξεων», ἀφιερωμένα στὴν μνήμη τοῦ φίλου καὶ συνεργάτου μας κ. Νίκου Κότσαλου, καὶ ὁμιλία ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα, μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὸ χθὲς στὸ αὔριο.»
Εἴσοδος ἐλεύθερη