Χωρίς κατηγορία

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ, Κυριακή 11/2 στις 13.30 μ.μ. (μεσημέρι) στις Επάλξεις

Τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ. θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας ἡ Ἀποκριάτικη Συνεστίαση τῆς κινήσεώς μας μὲ πλούσιο φαγητό, ἄφθονο κρασί, διάφορα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ μουσικοχορευτικό πρόγραμμα ὑπὲρ μορφωτικῶν καὶ κοινωνικῶν σκοπῶν.

Τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ. θὰ πραγματοποιηθῇ στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας ἡ Ἀποκριάτικη Συνεστίαση τῆς κινήσεώς μας μὲ πλούσιο φαγητό, ἄφθονο κρασί, διάφορα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ μουσικοχορευτικό πρόγραμμα ὑπὲρ μορφωτικῶν καὶ κοινωνικῶν σκοπῶν.

Μέσα στὴν ἀπρόσωπη Ἀθήνα καὶ στὸ ἀνταγωνιστικὸ πνεῦμα τῆς ἐποχής μας τὰ παραδοσιακὰ ἔθιμα ἔρχονται νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ἐπαναπροσδιορίσωμε τὶς σχέσεις προσώπων καὶ κοινωνίας καὶ νὰ βιώσωμε τὸν κοινοτικὸ καὶ ἑνωτικὸ τρόπο ζωῆς καὶ πολιτείας ὡς τὴ μόνη διέξοδο ἀπὸ τὴν πολύπλευρη κρίση στὴν ὁποίαν μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει ἡ κερδοσκοπία τῶν ξένων, ἡ καιροσκοπία τῶν πολιτικῶν μας καὶ ἡ ἐπιπολαιότητα ἡμῶν τῶν πολιτῶν.

Σχετικὲς προσκλήσεις θὰ βρίσκωνται στὴν εἴσοδο τῆς αἰθούσης.

Σᾶς περιμένομε.