Χωρίς κατηγορία

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ, “Ὄσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε”, “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”,ΑΘΗΝΑΙ 2017

  • ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Εἰσαγωγή, σχόλια καὶ  ἐρμηνευτικὸ λεξιλόγιο ὑπὸ Βασιλείου Τσούπρα, “Ὄσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε”,Ἐκδόσεις “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”,ΑΘΗΝΑΙ 2017


  • ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Εἰσαγωγή, σχόλια καὶ  ἐρμηνευτικὸ λεξιλόγιο ὑπὸ Βασιλείου Τσούπρα, “Ὄσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε”,Ἐκδόσεις “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”,ΑΘΗΝΑΙ 2017