Ἐκδηλώσεις

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ο ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063
e-mail: epalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 7ῃ Ἱανουαρίου 2020

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Τὴν Κυριακὴ 12 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 18:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας, θὰ μιλήσῃ
ἡ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος, με θέμα:
«Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος καὶ τὸ κοινόβιον».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ὁμιλία, ἡ ὁποία ἀφορᾶ στὴν ἀγαπητικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ καὶ πολιτεία τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,
Β. ΤΣΟΥΠΡΑΣ