Χωρίς κατηγορία

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ

 ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΣ -ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ

ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

Ὁ βὶος καί ἡ πολιτεὶα τῆς τὸσο σημαντικῆς,  Μυροφὸρου, ἰσαποστὸλου, ἀγνῆς παρθὲνου, φιλοσὸφου, φιλαδὲλφου γεμὰτης ἀρετῆς καί ἀνδρεὶας, τῆς τὸσο παρεξηγημὲνης, ἀπό κὰποιους ἐντὲχνως  καί μέ ἀρκετᾶ συγκεκριμὲνους  σκοπούς .

Ἔκδοση τῆς ἰεραποστολικῆς ἀδελφότητας “ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ” ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ἰατρὸς – θεολόγος κ.Μαγδαληνή Κόκορη τηλ.210-5982573
Ἀναγεννήσεως καί Γραβιάς 18 , Αἰγάλεω.

Παράρτημα των ΕΠΑΛΞΕΩΝ  στὸ Αἰγάλεω.