Χωρίς κατηγορία

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ, Κυριακή 21/9/2014

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ

Κυριακὴ 21 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Τὸν ἁγιασμὸ θὰ τελέσῃ ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Γ. Μεταλληνός, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ ὁμιλήσῃ.

Σύντομη ἀναφορὰ γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὶς προοπτικὲς τῶν «Ἐπάλξεων» κατὰ τὴν φετεινὴ χρονιὰ θὰ γίνῃ ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα.

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ

Κυριακὴ 21 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Τὸν ἁγιασμὸ θὰ τελέσῃ ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Γ. Μεταλληνός, ὁ ὁποῖος καὶ θὰ ὁμιλήσῃ.

Σύντομη ἀναφορὰ γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὶς προοπτικὲς τῶν «Ἐπάλξεων» κατὰ τὴν φετεινὴ χρονιὰ θὰ γίνῃ ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα.

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παραστῆτε στὴν τελετὴ γιὰ θεία βοήθεια καὶ πλούσιο φωτισμὸ κατὰ τοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ διανύουμε.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.