Ἐκδηλώσεις

Βραδυνὸ προετοιμασίας, Σάββατο τοῦ Λαζάρου 27 Ἀπριλίου

Βραδυνὸ προετοιμασίας

Σάββατο τοῦ Λαζάρου 27 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7 μ.μ.

Στὴν  αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β΄ ὄροφος,πλ. Ὁμονοίας,  θὰ ἀποδοθοῦν καὶ θὰ ἀναλυθοῦν Ὕμνοι τῆς Μ. Ἑβδομάδος πρὸς πνευματικὴ προετοιμασία γιὰ τὴν καλλίτερη βίωση τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου.

Θὰ μιλήσῃ ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων κ. Βασ. Τσούπρας, μὲ θέμα «Ἡ ἀνθρωπότητα πρὸ τοῦ Σταυροῦ».

Βραδυνὸ προετοιμασίας

Σάββατο τοῦ Λαζάρου 27 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7 μ.μ.

Στὴν  αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β΄ ὄροφος,πλ. Ὁμονοίας,  θὰ ἀποδοθοῦν καὶ θὰ ἀναλυθοῦν Ὕμνοι τῆς Μ. Ἑβδομάδος πρὸς πνευματικὴ προετοιμασία γιὰ τὴν καλλίτερη βίωση τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου.

Θὰ μιλήσῃ ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων κ. Βασ. Τσούπρας, μὲ θέμα «Ἡ ἀνθρωπότητα πρὸ τοῦ Σταυροῦ».

 

 εἴσοδος ἐλεύθερη.