Ἐκδόσεις,  Φύλλα ἐφημερίδας

Ὄχι στοὺς νέους Σταυρωτὲς

     Ἑορτάζοντας, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, κι ἐφέτος τὴν Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρα μας Χριστοῦ καὶ δοξάζοντας, γιὰ μία φορὰ ἀκόμη, τὸν πανάγαθο Θεό μας γιὰ τὴν ἄπειρη μέχρι Σταυροῦ ἀγάπη Του, δὲν μποροῦμε παρὰ ταυτόχρονα νὰ νοιώσουμε πόνο, ἀγανάκτηση καὶ ἀποτροπιασμὸ γιὰ τὴν σκληρότητα καὶ ὑποκρισία τοῦ τότε θρησκευτικοῦ καὶ πολιτικοῦ κατεστημένου κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ μεγάλου εὐεργέτη.

     Ἑορτάζοντας, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, κι ἐφέτος τὴν Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρα μας Χριστοῦ καὶ δοξάζοντας, γιὰ μία φορὰ ἀκόμη, τὸν πανάγαθο Θεό μας γιὰ τὴν ἄπειρη μέχρι Σταυροῦ ἀγάπη Του, δὲν μποροῦμε παρὰ ταυτόχρονα νὰ νοιώσουμε πόνο, ἀγανάκτηση καὶ ἀποτροπιασμὸ γιὰ τὴν σκληρότητα καὶ ὑποκρισία τοῦ τότε θρησκευτικοῦ καὶ πολιτικοῦ κατεστημένου κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ μεγάλου εὐεργέτη.

     Μήπως ὅμως καὶ οἱ σύγχρονοι Γραμματεῖς, Φαρισαῖοι καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ὑποκριτὲς δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ἀδίστακτοι καὶ σκληροὶ σταυρωτές τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τῆς μικρῆς μας πατρίδας; Ὅλοι αὐτοί, Νέα Τάξη, Καπιταλισμός, Σιωνισμός, Παπισμός, ἔμποροι ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ ἀνθρώπινης σάρκας δὲν εἶναι ἀδηφάγα θηρία, ποὺ πίνουν τὸ αἷμα τῶν λαῶν καὶ ἀσελγοῦν ἐπάνω στὸν ἄνθρωπο, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου ὁ Χριστὸς ἀπέθανε;

Ἀκόμη δὲ χειρότερο εἶναι, ὅτι καὶ οἱ κάθε λογῆς ὑπεύθυνοί μας, ἀντὶ νὰ προστατεύουν τὰ δίκαια τοῦ λαοῦ, ἐνδίδουν στὶς ἀπαιτήσεις τῶν διεθνῶν ἐκμεταλλευτικῶν κυκλωμάτων (Ἴμια, Μακεδονικό, Βορειοηπειρωτικό, Κυπριακό), συνεργάζονται στὰ ἀθέμιτα σχέδιά τους (βομβαρδισμοὶ στὴ Μέση Ανατολή), ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ κοινωνικά μας προβλήματα (ἀνεργία, κοινωνικὴ ἀδικία, ἐγκληματικότητα, ναρκωτικά, γενικὴ ἀνασφάλεια κ.λπ.) καὶ ἀλλοιώνουν τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας.

Ἐπειδὴ τὸ κακὸ παράγινε καὶ ἡ γενικὴ σήψη φτάνει μέχρι τὸ μεδοῦλι μας, εἶναι ἀνάγκη πιὰ νὰ ἀνανήψουμε καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε. Ἂς ἀκολουθήσουμε, ἐπιτέλους, τὸ παράδειγμα τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, ποὺ ἔμειναν κοντὰ στὸν Χριστὸ καὶ στὸν λαὸ καὶ ἂς ἀγωνιστοῦμε σύσσωμοι γιὰ τὴν ἀνάσχεση τοῦ κακοῦ, τὴν ἀπομάκρυνση τῶν σταυρωτῶν καὶ τὴν ἀνακούφιση καὶ σωτηρία ὅλων μας καὶ ἰδιαίτερα τῆς νεολαίας.

Στὴν συστράτευση αὐτὴν καλοῦμε πρῶτα ἀπ’ ὅλους τοὺς πνευματικούς μας ὑπευθύνους καὶ τοὺς ζητᾶμε νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων, νὰ διδάξουν μὲ ἔργα τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν Ὀρθοζωΐα καὶ τὴν Ὀρθοπραξία, νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς δεσποτικὲς καὶ αὐταρχικὲς συμπεριφορές, νὰ ἀποφεύγουν νὰ ἀναλαμβάνουν μόνοι τους δεσμεύσεις ποὺ θὰ κρίνουν σημαντικὰ ζητήματα τῆς ἑλληνορθοδοξίας στὸ μέλλον καὶ νὰ ἀνταποκρίνωνται θετικότερα στὸ λαϊκὸ αἴσθημα γιὰ ἰσοπολιτεία.

Ἀπευθυνόμαστε, ταυτόχρονα, στοὺς πολιτικοὺς ἐκείνους ὅλων τῶν παρατάξεων, οἱ ὁποῖοι κατὰ καιροὺς ἔχουν διαφωνήσει μὲ τὴν ἀντιλαϊκὴ καὶ ἀντικοινωνικὴ πρακτικὴ τῶν κομμάτων τους (ἢ πρώην κομμάτων τους) καὶ δείχνουν ὅτι σέβονται ἀκόμη τὶς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις. Τοὺς καλοῦμε νὰ συνεργαστοῦν μεταξύ τους καὶ νὰ θέσουν φραγμὸ στὴν ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας καὶ στὶς ἀντιδημοκρατικὲς καὶ ἀντικοινωνικὲς πρακτικὲς τῆς κυβερνήσεως ἢ ἄλλων μελλοντικῶν τέτοιων κυβερνήσεων. Τὸ νὰ διαφωνοῦν μόνον καὶ νὰ διαπληκτίζωνται στὰ κανάλια τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ ῥαδιοφώνου καὶ τὴν κρίσιμη ὥρα τῆς ψηφοφορίας στὴ Βουλή, συμμορφούμενοι μὲ τὴν κομματικὴ πειθαρχία, νὰ «ποιοῦν τὴν νῆσσαν», διευκολύνοντας ἔτσι ἀντιλαϊκὰ μέτρα, εἶναι τοὐλάχιστον ὑποκρισία. Ἂν δὲν ἔχουν τὴν δύναμη νὰ κάνουν κάτι καλλίτερο, ἂς πάψουν κι αὐτοὶ νὰ μᾶς κοροϊδεύουν.

Καλοῦμε, κυρίως, τὸν φιλότιμο ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἀπεγκλωβιστῇ ἐπιτέλους ἀπ’ ὅλες τὶς ἀντιδημοκρατικές, ἀνθελληνικὲς καὶ ἀντικοινωνικὲς ἰδεολογικὲς καὶ κομματικὲς ἐξαρτήσεις καί, ξεπερνῶντας ὅλοι μας τὰ μικροπάθη καὶ τοὺς μικροεγωϊσμούς, νὰ συνεργαστοῦμε, νὰ σχηματίσωμε τοπικὲς ὁμάδες ἀλληλοβοηθείας μέσα στὶς ἐνορίες μας καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε ὀργανωμένα γιὰ ὀρθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ πολιτεία, γιὰ τὸ σταμάτημα τῆς ψευτιᾶς καὶ τῆς κοροϊδίας, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ παπισμοῦ καὶ τῶν ἄλλων θηρίων, γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ καὶ γιὰ τὴν πρόοδο καὶ σωτηρία ὅλων μας καὶ ἰδιαίτερα τῆς νεολαίας.

Τέλος, σᾶς καλοῦμε ὅλους νὰ βροντοφωνάξουμε ὅλοι μαζί:
Ὄχι στοὺς νέους σταυρωτές!
Ὄχι στοὺς διεθνεῖς ψεῦτες καὶ ἀπατεῶνες!
Ὄχι στοὺς ἐμπαῖχτες τοῦ λαοῦ!
Ὄχι στὸν παπισμὸ καὶ στὰ ἄλλα τέρατα!
Ὄχι στοὺς περιφρονητὲς τῆς ἑλληνορθόδοξης πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς! 

Κάθε ὀλιγωρία εἶναι καταστρεπτική. Ἡ ἀνοχὴ εἶναι συνενοχή. Ὅσοι θέλουν μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο τρόπο νὰ βοηθήσουν στὸν μεγάλο αὐτὸν ἀγῶνα, μποροῦν νὰ ἔρθουν σὲ ἐπικοινωνία μαζί μας προσωπικῶς ἢ γραπτῶς, ὥστε νὰ μεγαλώσῃ ὅσο γίνεται περισσότερο ὁ κύκλος τῶν ἀγωνιστῶν γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας. 

Ὁ Ἀναστὰς Κύριος ἂς εἶναι βοηθός.