π. Βελισσάριος Γκεζερλής

MH ΠPOΣEYΞOMEΘA ΦAPΙΣAIKΩΣ – ΓNΩMEΣ AΓIΩN THΣ EKKΛHΣIAΣ MAΣ ΓIA THN ΠPOΣEYXH KAI THN ΠPONOIA TOY ΘEOY

μὲ τὸ διάκονο Βελισσάριο Γκεζερλῆ, Δρ. πληροφορικῆς & ἱεροψάλτου

Σήμερα Δευτέρα14 Φεβρουαρίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., απὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Καλὴ ἀκρόαση!

Ἐπικοινωνία: 6987 353063