Μακρίνα Ράγκα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ὑπὸ τῆς κ. Μακρίνας Ράγκα

ἀκοὺστε ἀπὸ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Σὲ συνέχεια τοῦ προηγούμενου θέματος, γιὰ τὴν βία κατὰ τῶν γυναικῶν, ἡ κ. Μακρίνα Ράγκα, διαπρεπὴς δικηγόρος καὶ βασικὸ στέλεχος τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη μας, μᾶς καλεῖ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ πραγματικὰ ὅμορφα γυναικεῖα πρότυπα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν οἱ ὀρθοδοξες γυναῖκες καὶ ὅλοι μας, ὅπως ὁ δάσκαλος τοῦ Μ.Βασιλείου ὁ ἐθνικὸς Λιβάνιος ἀναφώνησε “ὡ αὐτὲς οι γυναίκες τῶν χριστιανῶν” !

Αὔριο Παρασκευὴ 7.00μ.μ. ἀπὸ τὴν διαδικτυακὴ μας παρέα, ἄς τὴν ἀκούσουμε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm