Μακρίνα Ράγκα

Ἡ Ἀξιοπρέπεια τῆς γυναίκας σ’ ἕνα βίαιο κόσμο

Ὑπὸ τῆς κ. Μακρίνας Ράγκα δικηγόρου
epalxeis.caster.fm

Σ’ ἕνα ἐπίκαιρο καὶ πάλι θέμα θὰ ἀναφερθεῖ ἡ ἀγαπητή μας Μακρίνα Ράγκα σήμερα Παρασκευὴ 27 Νοεμβρίου 2020 στὶς 6.30 μ.μ. μὲ ἀφορμὴ τὴν ἡμέρα κατὰ τῆς βίας τῶν γυναικῶν (25/11) θὰ προσπαθήσει νὰ ἀναδείξῃ μία πολύ σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς κοινωνίας μας. Δυστυχῶς ἀκόμη καὶ σήμερα εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι οἱ γυναίκες εἶναι τὰ συχνώτερα θύματα βίαιων ἤ καὶ ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν μέσα ἤ ἔξω ἀπὸ τὰ κλειστὰ παράθυρα τῶν σπιτιῶν μας. Ἀκόμη καὶ στατιστικὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ τὰ συχνότερα θύματα, σὲ πράξεις που στρέφονται κατὰ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καὶ ὑποστάσεως. Εἶναι ἀλλωστε σημαντικὸ ὅτι ἡ εὐαισθησία τοῦ Γρηγορίου τοῦ Μέγα ὑπογράμμιζε ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅτι ” ἄνδρες γὰρ οἱ νομοθετοῦντες” γιὰ νὰ καταδείξῃ τὶς ἀδικίες τῆς νομοθεσίας!
Πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm