π. Βελισσάριος Γκεζερλής,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

EKΠOMΠH: «EIΣ THN AΓ. IAKΩBOY EΠIΣTOΛH»

Γιὰ τὴν σημερινή του ἐκπομπὴ ὁ διάκονος Βελισσάριος Γκεζερλῆς ἐπέλεξε νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ μία παλαιότερη ὁμιλία τοῦ ἐκλιπόντος ἀγαπητοῦ καὶ πιστοῦ συνεργάτου μας κ. Γεωργίου Γκεζερλῆ.

Σήμερα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. ἀπὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Καλὴ Ἀκρόαση!

Πληροφορίες: 6987353063