Ἐκδηλώσεις

Ἐθνικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940, Δευτέρα 28η Ὀκτωβρίου 2013

Ἐθνικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940

Δευτέρα 28 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Μὲ σύντομη ὁμιλία «Ἡ σημασία του «ΟΧΙ»: τότε καὶ σήμερα»

καὶ ἐπετειακὸ μουσικὸ πρόγραμμα πὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων. Εἴσοδος ἐλεύθερη

Ἐθνικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940

Δευτέρα 28 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Μὲ σύντομη ὁμιλία «Ἡ σημασία του «ΟΧΙ»: τότε καὶ σήμερα»

καὶ ἐπετειακὸ μουσικὸ πρόγραμμα πὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων. Εἴσοδος ἐλεύθερη

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

Κάθε Σάββατο καὶὥρα 6:00 μ.μ. παραδοσιακοὶ χοροί,

ὥρα 7:00 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ

στὶς 8:00 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.

Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ πρόσωπα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,

τηλ: 210 5230948, 6987 353063.