ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΖΩΗ & ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Τετάρτη 23/5 στις 7 μ.μ.

Τὴν Τετάρτη 23 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:

«Διδάγματα ἀπὸ τὴν ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου».

Συνεχίστε την ανάγνωση ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΖΩΗ & ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Τετάρτη 23/5 στις 7 μ.μ.

Ἡ Γενοκτονία τῶν Ποντίων

Ἡ Γενοκτονία τῶν Ποντίων
Σύμφωνα μὲ τὴν Διεθνῆ Σύμβαση γιὰ τὴν πρόληψη καὶ τὴν καταστολὴ τοῦ Ἐγκλήματος τῆς Γενοκτονίας, ποὺ ψηφίστηκε ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη τὸ 1948, ὡς γενοκτονία ὁρίζεται ὁποιαδήποτε ἀπὸ τὶς παρακάτω πράξεις ἐνεργεῖται μὲ πρόθεση ὁλικῆς ἤ μερικῆς καταστροφῆς ὁμάδος ἐθνικῆς, φυλετικῆς ἤ θρησκευτικῆς:
Α) Φόνος μελῶν τῆς ὁμάδος.
Β) Σοβαρὴ βλάβη τῆς σωματικῆς ἤ διανοητικῆς ἀκεραιότητος τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος.
Συνεχίστε την ανάγνωση Ἡ Γενοκτονία τῶν Ποντίων

Η Γενοκτονία των Ποντίων, Σάββατο 19/5 & ώρα 7 μ.μ. στις Επάλξεις,Ζήνωνος 3. Ομιλήτρια:Μπεκρή Σοφία,φιλόλογος-θεολόγος