Συγκέντρωση συνεργασίας, Κυριακὴ 10 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.Συγκέντρωση συνεργασίας Κυριακὴ 10 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια Θὰ μιλήσουν ἐκπρόσωποι χριστιανοκοινωνικῶν κινήσεων καὶ ἀγωνιστικὲς προσωπικότητες γιὰ