ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν 25η Μαρτίου, Τετάρτη 25/3 στις 13.30 μ.μ στις Επάλξεις, Ζήνωνος 3, ΟΜΙΛΙΑ του κ. Τσούπρα Βασ.-ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΣΜΑΤΑ & ΨΑΡΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ

 

Συνεχίστε την ανάγνωση ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν 25η Μαρτίου, Τετάρτη 25/3 στις 13.30 μ.μ στις Επάλξεις, Ζήνωνος 3, ΟΜΙΛΙΑ του κ. Τσούπρα Βασ.-ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΣΜΑΤΑ & ΨΑΡΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ

«Σταυρός:Το πολυσήμαντο σημεῖο» Σάββατο 14 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος

 

Συνεχίστε την ανάγνωση «Σταυρός:Το πολυσήμαντο σημεῖο» Σάββατο 14 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος

Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμὸς καὶ Ἁγιοπνευματικὸς φωτισμός, 7/3 στις 7 μ.μ.

 Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς Β’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Ἅγ. Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, τὸ Σάββατο 7 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα: