Ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 1/2/2014

Τὸ Σάββατο 1 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰ μιλήσῃ ἡ ἐκπαιδευτικὸς κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:                            

«Ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 1/2/2014

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, 25 Ιανουαρίου 2014 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Ὁμιλητὴς : Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος.

Είσοδος Ελεύθερη

Συνεχίστε την ανάγνωση ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, 25 Ιανουαρίου 2014 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Κοπὴ Βασιλόπιττας,Κυριακὴ 19 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                  Κ ο π ὴ    Β α σ ι λ ό π ι τ τ α ς

Κυριακὴ 19 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:
• Εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας.
Συνεχίστε την ανάγνωση Κοπὴ Βασιλόπιττας,Κυριακὴ 19 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.

Εορταστικήν Εκδήλωσιν Ι. N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης, 2/2/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 

                         Προσκαλούμεν  Υμάς, όπως διά της παρουσίας Υμών τιμήσητε την Εορταστικήν Εκδήλωσιν της Ομάδος Φοιτητριών και Επιστημόνων του καθ’ημάς Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης, η οποία θα πραγματοποιηθή την 2αν  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 και ώρα 6.00μ.μ. έως  8.00μ.μ με θέμα: «ΜΥΡΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ»

Συνεχίστε την ανάγνωση Εορταστικήν Εκδήλωσιν Ι. N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης, 2/2/2014

Μικρός ἤ Μεγάλος ῾Αγιασμός; (+) Πρωτ. Μαρίνου Γεωργακοπούλου

Μικρός ἤ Μεγάλος ῾Αγιασμός;

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅπου ὑπάρχει πνευματική ὠφέλεια, ἐκεῖ πολλές φορές ἐπικρατεῖ συσκότιση καί κυκλοφοροῦν διαφορετικές ἐξηγήσεις καί ἀντιλήψεις οἱ ὁποῖες δυσκολεύουν τούς Χριστιανούς νά ἐπωφεληθοῦν ὅσο πρέπει καί ταιριάζει τίς ἁγιαστικές πράξεις τῆς ᾿Εκκλησίας μας.
Γι’ αὐτό θεωροῦμε σκόπιμο νά δοῦμε μέ συντομία τήν περίπτωση τοῦ Μεγάλου ῾Αγιασμοῦ, ὅπως μᾶς τήν
διασώζει ἡ γραπτή παράδοση τῆς ᾿Εκκλησίας μας.

Καί πρῶτα – πρῶτα· Τί εἶναι ὁ ῾Αγιασμός;

Συνεχίστε την ανάγνωση Μικρός ἤ Μεγάλος ῾Αγιασμός; (+) Πρωτ. Μαρίνου Γεωργακοπούλου

Εορταστικό βραδυνό, Σάββατο 4 Ιανουρίου στις Επάλξεις

Εορταστικό βραδυνό στην αίθουσα των Επάλξεων, Ζήνωνος 3, Αθήνα

Το Σάββατο 4 Ιανουρίου και ώρα 7.00 μ.μ.

με θέμα συζήτησης :» Αντίσταση και δράση για δίκαιη πολιτεία και ανθρωπινώτερη ζωή».

Θα προσφερθούν κεράσματα  και θα απολαύσουμε μουσικά ακούσματα.

Είσοδος ελεύθερη!

Συνεχίστε την ανάγνωση Εορταστικό βραδυνό, Σάββατο 4 Ιανουρίου στις Επάλξεις