Χωρίς κατηγορία

«Ὁ Ἑλληνιστὴς Ἀπόστολος Φίλιππος καὶ ἡ προσφορά του»Σάββατο 14 Νοεμβρίου & ὥρα 7:00 μ.μ.,αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας