Χωρίς κατηγορία

Ὁ Σταυρὸς Ἀνασταίνει, Σάββατο 2/4 στις 7 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 2  Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα«Ἐπάλξεις», Ζήνωνος3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

μὲ τὴν  εὐκαιρία τῆς Σταυροπροσκυνήσεως θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος,

 κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Ὁ Σταυρὸς Ἀνασταίνει»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὸ Σάββατο 2  Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα«Ἐπάλξεις», Ζήνωνος3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

μὲ τὴν  εὐκαιρία τῆς Σταυροπροσκυνήσεως θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος,

 κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Ὁ Σταυρὸς Ἀνασταίνει»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.