Χωρίς κατηγορία

«Ὁ πολύαστρος οὐρανὸς τῶν μαρτύρων», Σάββατο 9 Ιουλίου και ώρα 7.30 μ.μ.

Τὸ  Σάββατο 9 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος

κ. Β. Τσούπραςμὲ θέμα:

«Ὁ πολύαστρος οὐρανὸς τῶν μαρτύρων».

Τὸ  Σάββατο 9 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος

κ. Β. Τσούπραςμὲ θέμα:

«Ὁ πολύαστρος οὐρανὸς τῶν μαρτύρων».

Ὁ ὁμιλητής, ἀναλύοντας τοὺς ἄθλους τῶν κατὰ τὸν μῆνα Ἰούλιο ἑορταζόντων μαρτύρων, θὰ τονίσῃ τὸ ἀγωνιστικό των πνεῦμα, ἀπαραίτητο πρὸς ἀντιμετώπιση καὶ τῶν νέων κρυφῶν διωγμῶν καὶ βασανιστηρίων ποὺ ἑτοιμάζουν τὰ διεθνῆ ἐκμεταλλευτικὰ κυκλώματα.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.