Ἐκδηλώσεις

«Ὁ Μέγας Φώτιος, φάρος τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας», 9/2/2013

 

Τό Σάββατο 9 Φεβρουαρίου ΚΑΙ Ωρα 7:00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Ἐπάλξεις,

Ζήνωνος 3, ὄρ. β΄, στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ ὁμιλία μὲ θέμα:

«Ὁ Μέγας Φώτιος, φάρος τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας».

Ὁμιλήτρια: Σοφία Μπεκρῆ , φιλόλογος-θεολόγος.

       Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Τό Σάββατο 9 Φεβρουαρίου ΚΑΙ Ωρα 7:00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Ἐπάλξεις,

Ζήνωνος 3, ὄρ. β΄, στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ ὁμιλία μὲ θέμα:

«Ὁ Μέγας Φώτιος, φάρος τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας».

Ὁμιλήτρια: Σοφία Μπεκρῆ , φιλόλογος-θεολόγος.

       Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Λοιπὲς δραστηριότητες

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται:

                         –   πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)

                 –  ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.) καὶ        

                                          –  πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ), επιλογές από παραδοσιακά ακούσματα

και  την έντεχνη ελληνική μουσική  παράδοση.

 

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων

γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν

καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

 

Σᾶς περιμένουμε!

 

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948,  6936 901606.