Χωρίς κατηγορία

«Ὁ Μέγας Φώτιος καὶ τὸ πολύπλευρο ἔργο του» Σάββατο 6/2 στις 6.30 μ.μ.

  • Τὸ Σάββατο 6 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:
«Ὁ Μέγας Φώτιος καὶ τὸ πολύπλευρο ἔργο του».

Εἴσοδος ἐλεύθερη

  • Τὸ Σάββατο 6 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:
«Ὁ Μέγας Φώτιος καὶ τὸ πολύπλευρο ἔργο του».

Εἴσοδος ἐλεύθερη

  •  Τὴν Κυριακὴ 7 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ σύγχρονος οἰκουμενισμός».
Εἴσοδος ἐλεύθερη