Ἐκδηλώσεις

«Ὁ θεῖος Λόγος καὶ ὁ Ἕλλην λόγος», Σάββατο 20/10/2012

                     Τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ             ὁμιλία τῆς ἐκπαιδευτικοῦ κ. Σοφίας Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

                     Τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ             ὁμιλία τῆς ἐκπαιδευτικοῦ κ. Σοφίας Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

                         «Ὁ θεῖος Λόγος καὶ ὁ Ἕλλην λόγος».

    Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Λοιπὲς δραστηριότητες

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται:

                                                                   –   πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)

                                                                    –  ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.) καὶ        

                                                                     –  πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ)

 

 

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων

γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν

καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

 

Σᾶς περιμένουμε!

 

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948,  6936 901606.

 

Σημ.: Οἱ ὁμιλίες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω γίνονται κάθε Τρίτη βράδυ στὶς 7:00 μ.μ. στὴν νέα αἴθουσά των (Ἀναγεννήσεως 19, πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος).

Πληροφορίες:  210 59 82573 (κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρὸς – Θεολόγος)