Ἐκδηλώσεις

«Ὀρθοδοξία καὶ σύγχρονες ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις»

Τὴν Τετάρτη 18 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30μμ, στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ εἰσήγηση ἀπὸ τὸν  Διδάκτορα Βιοχημείας κ. Ἀλέξανδρο Τσούπρα μὲ θέμα:

 «Ὀρθοδοξία καὶ σύγχρονες ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις».

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

σσ. Ἡ αἴθουσα κλιματίζεται.

Τὴν Τετάρτη 18 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30μμ, στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ εἰσήγηση ἀπὸ τὸν  Διδάκτορα Βιοχημείας κ. Ἀλέξανδρο Τσούπρα μὲ θέμα:

 «Ὀρθοδοξία καὶ σύγχρονες ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις».

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

σσ. Ἡ αἴθουσα κλιματίζεται.

Για τις λοιπές δραστηριότητες και τα μορφωτικά προγράμματα των Επάλξεων μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά και την εφημερίδα Επάλξεις:   

  • Η εφημερίδα μας θα φτάνει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ κάθε μήνα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση γεμάτη με χρήσιμα, έγκυρα, ενημερωτικά  άρθρα  για την Ορθοδοξία, την  Παιδεία, την Κοινωνία και πολλά άλλα.
  • Ζητείστε τη ΔΩΡΕΑΝ  μηνιαία σας συνδρομή στην Εφημερίδα Επάλξεις στέλνοντας το e-mail σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: epalxeis@otenet.gr  με την ένδειξη “ΔΩΡΕΑΝ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ”.
  • Μπορείτε να διακόψετε τη δωρεάν συνδρομή σας για οποιοδήποτε λόγο και όποτε εσείς επιθυμείτε με την ένδειξη “ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΩΡΕΑΝ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ”.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών και επισκεπτών μας ΔΕΝ πωλούνται, ΔΕΝ ενοικιάζονται και ΔΕΝ παρέχονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.