Ἐκδηλώσεις

Ἰωάννης Θεολόγος: Ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆς τριαδικῆς ἀγάπης,28/9/13

Τὸ Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Ἰωάννης Θεολόγος: Ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆς τριαδικῆς ἀγάπης»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Τὸ Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Ἰωάννης Θεολόγος: Ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆς τριαδικῆς ἀγάπης»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.