Χωρίς κατηγορία

«Ἡ ἑλληνοορθόδοξη πολιτεία καὶ πολιτικὴ καὶ οἱ σύγχρονοι πολῖτες καὶ πολιτικοί», ΚΥΡΙΑΚΗ 27/1 & ὥρα 6:30 μ.μ. στις Επάλξεις

Τὴν Κυριακὴ 27 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ γνωστὸς θεολόγος-κοινωνιολόγος  κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Ἡ ἑλληνοορθόδοξη πολιτεία καὶ πολιτικὴ καὶ οἱ σύγχρονοι πολῖτες καὶ πολιτικοί».                                                                 Σχετική εικόνα

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὶς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις καὶ νὰ τὶς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐξετάσωμε τοὺς τρόπους γιὰ μεγαλύτερη καὶ ἐνεργώτερη συμμετοχὴ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν στὰ κοινὰ τῆς χώρας μας καὶ τῆς κοινωνίας μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη. Σᾶς περιμένομε.