Χωρίς κατηγορία

«Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, χθές, σήμερα, αὔριο», Τετάρτη 18/10

«Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, χθές, σήμερα, αὔριο»

Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθ. «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

«Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, χθές, σήμερα, αὔριο»

Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθ. «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ Ἕλληνος, σὲ σχέση μὲ τὶς συνεχιζόμενες κακοποιήσεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἐκ μέρους τῶν ἑκάστοτε «ὑπευθύνων». Κύριος εἰσηγητὴς ὁ κ.  Ἀντώνιος Ἀ. Ἀντωνάκος, κλασσικὸς φιλόλογος, ἱστορικὸς καὶ συγγραφέας.

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Συντονίζει ὁ φιλόλογος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας καὶ οἱ ἴδιοι νὰ προσέλθουν καὶ ἄλλους νὰ καλέσουν, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὴν ἐξέταση καὶ στήριξη τοῦ πνευματικοῦ μας θησαυροῦ, τῆς ἑλληνικῆς δηλαδὴ γλώσσης, στὴν ὁποία ἔχουν καταγραφῆ ἡ ἀνθρώπινη καὶ ἡ θεία σοφία.

Σᾶς περιμένομε. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Ἐκδήλωση γιὰ τὸ ἔπος τοῦ ‘40

Κυριακὴ 29 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθ. «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Θὰ γίνῃ σύντομη ἱστορικὴ ὁμιλία καὶ θὰ ἀποδοθοῦν ἐπετειακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Εσοδος λεύθερη

σ.σ. α) Γιὰ τὸ τριήμερο 27-29 Ὀκτωβρίου προγραμματίζεται προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ σὲ μονὲς τῆς Ἠπείρου. Πληροφορίες: 210 52 30948, 6936 901606.

β) Ἡ φθινοπωρινὴ συνεστίαση τῶν Ἐπάλξεων θὰ γίνῃ τὴν Κυριακὴ 12 Νοεμβρίου στὶς 1:30μμ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσά των, Ζήνωνος 3.

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

Κάθε Σάββατο 6:30μμ-9:00 μ.μ. συζήτηση γιὰ νέους καὶ χορωδία.

Κάθε Κυριακὴ στὶς 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες καὶ στὶς 6:30 μ.μ. ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες γιὰ τρέχοντα πνευματικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα.

Καθημερινῶς, παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, μουσικῆς καὶ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ: 210 52 30948, 6936 901606.

Οἱ Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω

Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω καὶ τοῦ σωματείου «Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ» γίνονται στὴν αἴθουσά των, Ἀναγεννήσεως 19 (πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος Αἰγάλεω), μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7.00 μ.μ.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ συμμετέχουν στὶς δραστηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.

Πληροφορίες: Μαγδαληνὴ Κόκορη, Ἰατρός-Θεολόγος, στὸ τηλέφωνο: 210-59 82.573.