Χωρίς κατηγορία

Ἡ ἀναγκη συνεργασίας τῶν Ὀρθοδόξων μπροστὰ στὶς σύγχρονες ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς προκλήσεις» 25/4 & ὥρα 6:30 μ.μ.

-Τὴν Τετάρτη 25 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἡ ἀναγκη συνεργασίας τῶν Ὀρθοδόξων μπροστὰ στὶς σύγχρονες ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς προκλήσεις».
Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση.

-Τὴν Τετάρτη 25 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἡ ἀναγκη συνεργασίας τῶν Ὀρθοδόξων μπροστὰ στὶς σύγχρονες ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς προκλήσεις».
Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὶς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις καὶ νὰ δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐξεύρωμε τρόπους ἐφαρμογῆς τῆς κοινωνικότητος τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἀμεσώτερης συνεργασίας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν συγχρόνων πολλαπλῶν προβλημάτων.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6936 901606
e-mail: epalxeis@otenet.gr