Ἐκδηλώσεις

«Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν ταραγμένη ἐποχή μας», 5/10/2013

Τὸ Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στην αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Β. Τσούπρας,

μὲ θέμα:
«Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν ταραγμένη ἐποχή μας».
Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη
 

Τὸ Σάββατο 5 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στην αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Β. Τσούπρας,

μὲ θέμα:
«Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν ταραγμένη ἐποχή μας».
Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη