Ἐκδηλώσεις

«Ἡ πολιτεία τοῦ Σταυροῦ»

  

Τὸ Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Βασ. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ πολιτεία τοῦ Σταυροῦ».

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.