Ἐκδηλώσεις

Ἡ παγκόσμια προσδοκία Λυτρωτοῦ:Προφητεῖες καὶ προρρήσεις γιὰ τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου 22/12/2012 (7:00 μ.μ.)

Τὸ Σάββατο 22 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:
Ἡ παγκόσμια προσδοκία Λυτρωτοῦ:

Προφητεῖες καὶ προρρήσεις γιὰ τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου.

Θὰ ἀκολουθήσουν χριστουγεννιάτικα ἄσματα καὶ κάλαντα ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Τὸ Σάββατο 22 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:
Ἡ παγκόσμια προσδοκία Λυτρωτοῦ:

Προφητεῖες καὶ προρρήσεις γιὰ τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου.

Θὰ ἀκολουθήσουν χριστουγεννιάτικα ἄσματα καὶ κάλαντα ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

                                                                                     EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.