Χωρίς κατηγορία

Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ σύγχρονος οἰκουμενισμός, Κυριακὴ 7 Φεβρουαρίου & ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»

Τὴν Κυριακὴ 7 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ σύγχρονος οἰκουμενισμός».
Εἴσοδος ἐλεύθερη

Τὴν Κυριακὴ 7 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ σύγχρονος οἰκουμενισμός».
Εἴσοδος ἐλεύθερη