Χωρίς κατηγορία

“Ἡ κοινωνικὴ διδασκαλία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου”, & κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας, Σάββατο 26/1 & ὥρα 6:30 μ.μ.

– Τὸ Σάββατο 26 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ θεολόγος-φιλόλογος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ἡ κοινωνικὴ διδασκαλία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου», καὶ θὰ γίνῃ ἡ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας, ἡ ὁποία λόγῳ τῶν θλιβερῶν γεγονότων μετὰ τὸ πάνδημο συλλαλητήριο τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἀναβλήθηκε.

– Τὸ Σάββατο 26 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ θεολόγος-φιλόλογος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ἡ κοινωνικὴ διδασκαλία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου», καὶ θὰ γίνῃ ἡ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας, ἡ ὁποία λόγῳ τῶν θλιβερῶν γεγονότων μετὰ τὸ πάνδημο συλλαλητήριο τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἀναβλήθηκε.

– Τὴν Κυριακὴ 27 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ γνωστὸς θεολόγος-κοινωνιολόγος  κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Ἡ ἑλληνοορθόδοξη πολιτεία καὶ πολιτικὴ καὶ οἱ σύγχρονοι πολῖτες καὶ πολιτικοί».

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὶς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις καὶ νὰ τὶς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐξετάσωμε τοὺς τρόπους γιὰ μεγαλύτερη καὶ ἐνεργώτερη συμμετοχὴ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν στὰ κοινὰ τῆς χώρας μας καὶ τῆς κοινωνίας μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.Σᾶς περιμένομε.