Ἐκδηλώσεις

Ἡ Κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, Σάββατο 28 Ἀπριλίου & ὥρα 6:30 μ.μ.

Σάββατο 28 Ἀπριλίου & ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β´ ὄρ. Ἀθήνα
Ἀνοικτὴ συζήτηση – Συντονίζει ὁ Β. Τσούπρας


Ἡ κραυγὴ τῆς μάνας

Σάββατο 28 Ἀπριλίου & ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β´ ὄρ. Ἀθήνα
Ἀνοικτὴ συζήτηση – Συντονίζει ὁ Β. Τσούπρας


Ἡ κραυγὴ τῆς μάνας


Ὦ παιδιά μου προδομένα, ὦ βλαστάρια ἑλληνικά,
ὦ ἀθάνατων ἡρώων καὶ μαρτύρων σεῖς γενιά,
δὲν ἀκοῦτε ποὺ σᾶς κράζω, σᾶς φωνάζω γοερά,
καὶ σᾶς δείχνω τὶς πληγές μου, τὰ δεσμά μου τὰ σκληρά;
Δὲν τοὺς βλέπετε τριγύρω πόσοι εἶναι οἱ ἐχθροί;
Γιὰ κοιτάξτε ἀνάμεσά τους πόσοι ἄχρηστοι ταγοί!
Γιὰ κοιτάξτε καὶ πιὸ πέρα πόσοι ὑφαίνουν τὸν ἱστὸ
καὶ σχεδιάζουν ν’ ἀφανίσουν κάθε τι τὸ ἑλληνικό.


Δὲν ἀκοῦτε τοῦ Ἀττίλα τὴ βαριὰ πατημασιὰ
ποὺ τὴν Κύπρο μας ματώνει καὶ τόσ’ ἄλλα μου παιδιά;
Ὅλα τά ’χουνε ρημάξει τῶν βαρβάρων οἱ ὀρδές,
δὲν χορταίνουν, ὅλο οὐρλιάζουν μὲ βρισιὲς καὶ ἀπειλές.

Μὰ καὶ τ’ ἄγριου τοῦ Κρούμου τὰ τσακάλια τὰ σκληρὰ
κλέβουν ὄνομα κι ἀστέρι Μακεδόνων τὰ ἱερά.


Πέρα ἀκόμ’ ἀπὸ τῆς Πίνδου τὰ πανύψηλα βουνὰ
μέχρι πάνω στὴν Αὐλώνα πόσα ἀλύτρωτα χωριά!
Δὲν ἀκοῦτε τὶς κραυγές τους, τὴν πικρή τους οἰμωγή;
Δὲν εἶν’ κύματα κι ἀγέρας ἢ τοῦ Ἀώου οἱ παφλασμοί,
εἶναι σκούξιμο καὶ θρῆνοι, σπαραγμοὶ μικρῶν παιδιῶν,
βογγητὰ φυλακισμένων, κλάματα τῶν γυναικῶν.


Μὰ κι ἐδῶ μέσα στὴ χώρα τί μεγάλη ἀδιαντροπιά!
Πείνα, ψέμα κι ἀδικία, γενικὴ κακομοιριά.
Τὰ παιδιά μου τὰ σκοτώνουν μὲ φαρμάκια δυνατά,
τὰ κορίτσια τὰ πουλᾶνε σὲ παζάρια πονηρά.
Κι οἱ πολύχρωμοι ἀρχηγοί μας καὶ τὰ ξένα ἀφεντικὰ
βρίσκουν τρόπους καὶ τερτίπια νὰ σᾶς ρίχνουν πιὸ βαθιά.
Σᾶς ἁρπάζουνε τὸ βιός σας νὰ ξοφλήσουν δανεισμό,
ποὺ χρεώθηκαν σὲ ξένους γιὰ δικό τους πλουτισμό.
Μαῦρα σύννεφα σκεπάσαν τὸ γαλάζιο οὐρανό,
ἔξω μπόρες, μέσα φρίκη, ποιός θὰ φέρει λυτρωμό;


Ὦ παιδιά μου προδομένα, φοβισμένα καὶ δειλὰ
ποῦ ’ν’ ἡ πρώτη φρονιμάδα, τῶν παλιῶν ἡ ἀνδρειά;
Μπρός, ξυπνῆστε, σηκωθεῖτε, σύρτε πρῶτοι τὸ χορὸ
καὶ συνάξτε καὶ τὸν ἄλλο τὸν ἀδιάφορο λαό.
Ἑνωμένοι ἀγωνιστεῖτε, σπάστε τόξα καὶ ἱστούς,
Διῶξτ’ ἀφέντες, κλέφτες, ψεῦτες κι ὅλους γύρω τοὺς ἐχθρούς.
Προχωρῆστε καὶ λυτρῶστε κάθε σκλάβο ἀδελφό,
τρέξτε, τρέξτ’ ἐλευθερῶστε κάθε χῶμα ἑλληνικό.
Καὶ διαλέχτ’ ἀνάμεσά σας τοὺς πιὸ τίμιους καὶ καλοὺς
νὰ διευθύνουν τὰ κοινά σας σὰν τοὺς χρόνους τοὺς παλιούς.


Μή σκιαχτεῖτ’ ὀχτρῶν πληθώρα καὶ τὰ ὅπλα τὰ τρανά,
σπέρνουν βέβαια τὸν τρόμο, μὰ δὲν ἔχουνε καρδιά.
Ὁ Σταυρὸς θὰ σᾶς φυλάει κι ἡ εὐχὴ τῆς Παναγιᾶς
σὰν θὰ μάχεστε μὲ πίστη γιὰ τὰ δίκια τῆς γενιᾶς.
Τὴν ὀρθόδοξή μας πίστη, πολιτεία καὶ ζωὴ
ὅταν ζεῖτε, πιὰ κανένας νὰ σᾶς βλάψῃ δὲν μπορεῖ.


Μπρός, λοιπόν, τί καρτερεῖτε, γιατί χάνετε καιρό;
Ἂν ἀμέσως κινηθεῖτε, θέ νὰ βρῆτε λυτρωμό.
Μὴν ντροπιάστε τὴ γενιά σας, λυπηθῆτε τὰ παιδιά,
μὴν τ’ ἀφῆστε νὰ χαθοῦνε στὸ σκοτάδι, στὴ σκλαβιά.


Ὦ παιδιά μου προδομένα, θὰ προδώσετε κι ἐσεῖς
πίστη, δίκιο καὶ ἀλήθεια γιὰ ὀφέλη τῆς στιγμῆς;
Ἂν ἐτοῦτο μελετᾶτε, θυμηθῆτε το καλὰ
πὼς τὴ μάνα ὅσοι προδίνουν πάντα χάνονται φρικτά.


Ἂν τὸ ποίημα αὐτὸ σᾶς ἀγγίζῃ, ἐπικοινωνῆστε μαζί μας
γιὰ κοινοὺς ἀγῶνες γιὰ τὸ κοινὸ καλό.


Ἐλᾶτε τὸ Σάββατο 28 Ἀπριλίου & ὥρα 6:30 μ.μ.
στὴν ἐκδήλωση τῶν Ἐπάλξεων γιὰ τὸ ἔργο τῶν Μυροφόρων
& τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, ὥστε ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμά των
νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴν δεινὴ κρίση.


Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,
τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606 • e-mail: epalxeis@otenet.gr