Χωρίς κατηγορία

«Ἕνας ἀληθινὸς ἐπίσκοπος», Κυριακή 13/12 στις 6:30 μ.μ στις Επάλξεις, Θὰ μιλήσῃ ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός

«Ἕνας ἀληθινὸς ἐπίσκοπος»
Θὰ μιλήσῃ ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Κυριακὴ 13 Δεκεμβρίου
ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»,
Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια.
Θὰ ἀναφερθῇ στὸ πῶς ὁ ἀληθινὸς ἐπίσκοπος Μεδιολάνων, Ἀμβρόσιος, μὲ τὴν πίστη του καὶ τὸ θάρρος του κατώρθωσε νὰ κάνει τόσα πράγματα στὴν ἐποχή του.
Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210 5230948, 6987 353063
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

«Ἕνας ἀληθινὸς ἐπίσκοπος»
Θὰ μιλήσῃ ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Κυριακὴ 13 Δεκεμβρίου
ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»,
Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια.
Θὰ ἀναφερθῇ στὸ πῶς ὁ ἀληθινὸς ἐπίσκοπος Μεδιολάνων, Ἀμβρόσιος, μὲ τὴν πίστη του καὶ τὸ θάρρος του κατώρθωσε νὰ κάνει τόσα πράγματα στὴν ἐποχή του.
Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210 5230948, 6987 353063
Εἴσοδος ἐλεύθερη.