Χωρίς κατηγορία

Ἑορτασμὸς τῆς Ἁγίας Μαγδαληνῆς, 21-22 Ἰουλίου

Δευτέρα & Τρίτη 21-22 Ἰουλίου

Στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ. Μαγδαληνῆς,

Δευτέρα & Τρίτη 21-22 Ἰουλίου

Στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγ. Μαγδαληνῆς,

ὁδ. Ἀναγεννήσεως & Γραβιᾶς 18, Αἰγάλεω

(πλησίον Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος, ὁδ. Θηβῶν)

Μὲ ἑσπερινό, θεία λειτουργία,κήρυγμα καὶ ἀρτοκλασία

 

Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210 59 82 573

(ὑπεύθυνη κ. Μαγδαληνὴ Κόκκορη, ἰατρός-θεολόγος)